Versnellen digitalisering met digiAkkoord 2030

Versnellen digitalisering met digiAkkoord 2030

Versnellen digitalisering met digiAkkoord 2030

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende vandaag het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren actief in voor de versnelling van de – noodzakelijke – digitalisering en ketenoptimalisatie. En zij nodigen andere partijen van harte uit om zich ook bij dit akkoord aan te sluiten.

Het versnellen van digitalisering in de bouw- en technieksector gebeurt door middel van concrete projecten genaamd digiDeals. Deze deals gaan over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data en het bevorderen van vertrouwen en samenwerking in de hele keten. De ondertekening van het digiAkkoord vond plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk. 

Het digiAkkoord tot 2030 is een overeenkomst waarbij veel partijen betrokken zijn, waaronder het ministerie van BZK, koepelorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties in de gebouwde omgeving. In 2019 werd de basis gelegd voor het digiGO-netwerk, waarop het digiAkkoord nu voortbouwt om digitaliseringskansen sneller te benutten. In digiDeals werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan concrete projecten om kennis, ervaring en netwerken te delen en te gebruiken.

De ondertekenaars van het digiAkkoord nodigen ook andere partijen van harte uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen. Een actueel overzicht van de ondertekenaars vind je hier.

De gehele tekst van het digiAkkoord tot 2030 is te zien en te downloaden via de digiGO website: digiGO.nu website