OGF

Berichten met een Label ‘nieuws’

Update Corona protocol

Eind september is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast.  In dit protocol zijn alle maatregelen opgenomen die veilig doorwerken in de sectoren Bouw en Techniek mogelijk maken. De laatste versie en meer informatie vind je hier

Bewust Veilig-dag

Koninklijke Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Techniek Nederland en OnderhoudNL hebben de handen ineen geslagen om één dag per jaar extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken. De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Online escape room
De Bewust Veilig-dag wordt georganiseerd voor de werkgevers en werknemers. In verband met corona zal de Bewust Veilig-dag van dit jaar in het teken staan van een online ‘escape room’ om extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken.

Meer informatie is te vinden op de site van Bewust Veilig.

Matchmaking-event circulair ontwerpen gebouwen en infrastructuur

Het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) heeft het kennis- en innovatieprogramma Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur gepubliceerd. Er ontstaan inmiddels verschillende kansen om hier uitvoering aan te geven via onder meer het Groeifonds, de Nationale Wetenschapsagenda en de Nationale Kennis- en Innovatieagenda. De vervolgstap is matches maken tussen ontwerpers, bouwers, toeleveranciers, ontwikkelaars, opdrachtgevers, demontage- en onderhoudsbedrijven en financiers die dit programma gezamenlijk willen uitvoeren. Op vrijdag 16 april organiseert BTIC van 10:00 – 12:30 uur een online matchmaking-event. Je hoort meer over het kennis- en innovatieprogramma, over beschikbare financiële middelen vanuit fondsen en je verkent in twee rondes wat jouw bijdrage kan zijn.

Meer informatie over het event is hier te vinden.

Aanmelden kan hier.

Meer informatie over BTIC is hier te vinden.

Lezing: Towards Energy Efficiency in Dutch Social Housing: Insights on Energy Performance at the Housing Stock Level

Herman van der Bent, promovendus aan de TU Delft, presenteert resultaten van zijn onderzoek naar de effecten van renovatie op het energieverbruik van woningen en de discrepantie tussen gemodelleerd en werkelijk energieverbruik in de Nederlandse sociale woningvoorraad. Met zijn onderzoek wil hij woningcorporaties helpen om de effecten van renovaties op een CO2-neutrale gebouwde omgeving nauwkeuriger te voorspellen.

Meer informatie en aanmelding via deze link.

Webinar Bouwstroom Stedelijk Gebied Eindhoven

Op 30 april organiseren Aedes en de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw (TU Delft) een webinar over de Bouwstroom stedelijk gebied Eindhoven. In Eindhoven worden krachten van verschillende woningcorporaties en gemeenten gebundeld om zo tot een plan voor 200 tot 250  gestandaardiseerde sociale huurwoningen te komen. Hiermee worden betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar gesteld om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Het is voor Nederland een unieke pilot die gaat over de toekomst van de woningbouw. ‘Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen!’, aldus Piet Machielsen, wethouder in de gemeente Oirschot.

Het webinar geeft inzicht in de directe betrokkenen bij deze Bouwstroom en zet u aan het denken over uw kansen voor gezamenlijk opdrachtgeverschap voor bouwstromen. Dit webinar is voor medewerkers van corporaties, gemeentes en andere geïnteresseerden.

Meer informatie een aanmelden kan via deze pagina.

De circulaire bouwcatalogus: inspiratie voor een circulaire gebouwde omgeving

Voor een selectie van inspirerende circulaire voorbeelden in de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw, kunt u een kijkje nemen in de circulaire bouwcatalogus, welke is ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met Byline, in opdracht van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. U vind hier een beoordeling van producten georganiseerd naar productgroepen. De beoordeling is ingedeeld op basis van vijf circulaire strategieën, welke allemaal een score krijgen.

Voor meer informatie of wanneer u zelf een innovatief, circulair product of dienst heeft dat past in de catalogus, kunt u terecht op deze pagina.

PIANOo

Overheidsinkoop wordt steeds meer een verbinder

Door de toenemende complexiteit van vraagstukken kijkt de overheid steeds integraler naar deze vraagstukken en marktpartijen sterker bij oplossingen betrekt. Zowel Marleen Hermans als Marten Klein beamen deze sterker wordende verbinding tussen marktpartijen en de overheid. Volgens Klein is het essentieel om af en toe afstand te nemen om het gehele ecosysteem tussen marktpartijen en de overheid het beste te kunnen aanschouwen. Beter overzicht in de volledige toeleveringsketen – en deze zo duurzaam en circulair mogelijk maken – is volgens Fredo Schotanus een van de competenties die voor inkopers van de toekomst belangrijk gaat worden.

Het maatschappelijk debat heeft steeds meer invloed op de overheidsinkopen, volgens Hermans. Het wordt daardoor steeds belangrijker om het totale palet aan waarden in beeld te brengen en verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.

Door het huidige gebrek aan communicatie tussen overheid en markt wordt de samenwerking geremd. Klein pleit daarom ook voor betere communicatie door middel van goede gesprekken om ongewenst gedrag te voorkomen. Klein vindt dat er ook qua inkoop taalgebruik nog verbetering mogelijk is. Alleen al het woord ‘inkopen’ suggereert dat er een kant-en-klaar product wordt gekocht waarbij er een dominantie partij en een opdrachtnemer is, terwijl het in werkelijkheid om een samenwerking gaat. Schotanus vult dit aan door te stellen dat bepaalde termen wellicht heroverwogen dienen te worden.

 

Voor het gehele artikel kunt u een kijkje nemen op deze pagina.

BIM loket

ILS voor ontwerp- en engineersfase in beheer bij BIM Loket

Per 1 januari maakt de ILS (informatie Leverings Specificatie) ontwerp & engineering deel uit van de BIM loket familie. Hiermee wordt de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase herkenbaar en eenvoudig gecommuniceerd. 

Het BIM loket is een onafhankelijk platform wat de digitale samenwerking in de bouw en infra aanjaagt. Door de standaardisatie en sectorbrede afspraken binnen BIM, is het BIM loket bij verschillende ILS-initiatieven betrokken. De BIM basis ILS en tegenwoordig ook de ILS O&E zijn bij het BIM loket ondergebracht, wat ervoor zorgt dat de continuïteit in de synergie van de andere standaarden wordt gewaarborgd, om zo tot een beter digitaal samenwerken te komen.

ILS O&E gaat om het leveren van informatie om tot een integraal ontwerp te komen. Het is een standaard die die groeiende behoefte aan een gezamenlijke en eenduidige aanvraag in de bouw tegemoetkomt, om verder te professionaliseren en te verbreden in de bouwsector.

In september 2019 vond het ‘pressure cooker-event’ plaats als hoogtepunt van de intensieve samenwerking tussen ruim honderd bedrijven, om samen tot de ILS O&E te komen.

Voor de verdere ontwikkeling van het ILS O&E platform is de beheerorganisatie op zoek naar nieuwe commissieleden. Het doel van de beheerorganisatie is het continueren van de ontwikkeling en het vergroten van het draagvlak. Als deelnemer praat en denk je mee op basis van ervaringen vanuit je eigen discipline.

Alle relevante documenten worden via de deze website beschikbaar gesteld.

Mocht u geïnteresseerd zijn om actief bij te dragen, aanmelden kan door middel van het versturen van motivatie in één zin naar  ILSOenE@BIMloket.nl.

InfraTech

De wereld ontwikkelt zich razendsnel, digitalisering zet onstuimig door en de energietransitie wordt met de dag relevanter. We willen in deze snel veranderende fysieke en digitale wereld uitdagingen aangaan en kansen grijpen. We willen samen een stap vooruit zetten, onze stempel op de toekomst drukken en het voortouw nemen in het creëren van de wereld van morgen. We willen vooruit. It is time to Move Forward!

Move Forward is daarom de campagne van InfraTech 2021, die dit jaar alleen online plaatsvindt van 12 t/m 15 januari 2021. In de huidige crisis een zeer relevant thema, gezien de uitdaging digitaal vooruit te blijven bewegen in de infra sector. Tijdens het evenement zullen in een talkshow-setting gesprekken worden gevoerd met verschillende experts en is er ruimte voor interactie met en tussen het publiek. 
Verschillende opdrachtgevers organiseren digitale kennissessies. Zo organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Jonge Geesten de woensdagmiddag sessie ‘de innovatiewaan van de dag’. De Unie van Waterschappen hebben iedere dag andere tafelgasten aan de Watertafel, een talkshow onder leiding van Suzanne Blonk. Ook is er de trainee case van de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat met als thema ‘stad van de toekomst’. 

Voor meer informatie over de verschillende kennissessies en om je aan te melden, klik hier.

De invloed van Corona op ontwikkelingen in de bouw.

 

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.