OGF

Auteur Archief

Plagiaat Certificaat

Vernieuwing in de bouw is heel hard nodig. We hebben een grote opgave, er zijn hoge prijzen, te weinig mensen, te weinig ruimte om te bouwen en ook nog een groot pakket aan ambities en uitdagingen: reductie van emissies, hergebruik van materialen, herstel van biodiversiteit, etc.

Om dit te bereiken moeten we innoveren. Het opschalen van veel prachtige innovaties lukt echter maar heel moeilijk, innovaties blijven daarom op de plank liggen. Door het uitblijven van opschalen wordt de markt niet gestimuleerd om echt te vernieuwen.

De Ambassadors of Change hebben het volgende bedacht: het plagiaat certificaat.
Heb je een innovatie goed gejat, eventueel getweekt en/of gepimpt, dan maak je kans op de prijs voor beste kopieerder. Stuur een mail naar het Opdrachtgeversforum.

Op vrijdag 20 januari 2023 wordt om 11:00 uur tijdens de InfraTech het Plagiaat Certificaat uitgereikt aan de beste kopieerders van innovaties.

Ben van der Kemp

Vanuit meervoudige waarde creatie en de principes van transformationeel leiderschap probeer ik duurzame bruggen te slaan tussen verscheidene stakeholders. Het Opdrachtgeversforum biedt bij uitstek een uniek platform om verdere kennisintegratie op het gebied van duurzaamheid zowel intern als extern te delen.

 

Li Ling Tjoa

De vastgoedwereld staat voor grote opgaven. Als opdrachtgevers lopen we tegen veel van dezelfde uitdagingen aan. Het Opdrachtgeversforum is een mooie plek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen maken we meer impact dan alleen.

Sybren Hahn

Sybren Hahn is per 1 februari 2022 benoemd tot Directeur Asset Management van de Schiphol Group. Daarvoor was hij sinds 2009 werkzaam bij McKinsey & Company waar hij zich als associate partner richtte op bedrijfsbrede transformaties in de luchtvaartindustrie.

Schiphol is voor mij een fantastische plek waar mensen met ontzettend veel verschillende doelen samenkomen: vertrekken, aankomen, ontmoeten, herenigen, werken, shoppen, doorreizen en ga zo maar door. Zelf heb ik de afgelopen jaren veel gereisd. Schiphol is een plek waar nieuwe avonturen starten, en het voelt als thuiskomen als je aankomt. Het fundament van de kwaliteitsbeleving wordt bepaald door de assets. We zorgen aan de ene kant dat alles op de luchthaven het doet: van gas/water/licht en de start- en landingsbanen tot alle tegels, liften en deuren in de terminal. Aan de andere kant bouwen we met een groot portfolio aan projecten aan een duurzame toekomst voor Schiphol.

Het Opdrachtgeversforum is voor mij een waardevol forum van collega’s waarin we kennis delen, innovaties uitwisselen en elkaar inspireren met oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen.

Mini-symposium Opdrachtgeverschap 2.0

De leerstoel publiek opdrachtgeverschap in de bouw ging in 2014 van start met onderzoek naar, en bijdragen aan, de professionaliteit van het vak opdrachtgeverschap. De afgelopen acht jaar zijn er niet alleen veranderingen binnen de leerstoel geweest, ook de (bouw)wereld is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Klimaatverandering, schaarste aan mensen, materialen, ruimte en middelen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende verhoudingen tussen publieke organisaties en markt zorgen de laatste jaren voor grote veranderingen. Wat betekenen deze veranderingen voor de opdrachtgevende rol van publieke organisaties? De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw maakt de balans op. 
Tijdens het symposium laten we u graag de relatie zien tussen het onderzoek van de leerstoel en de praktijk van alle dag.

Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.