Stuurgroep

Stuurgroep Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de bouw bestaat uit maximaal vijftien leden die op persoonlijke titel benoemd worden. De stuurgroep is een afspiegeling van de verschillende deelsectoren in de bouwsector: utiliteitsbouw (publiek vastgoed incl. zorg- en onderwijsvastgoed), woningbouw en infrastructuur (incl. water- en energie). Door deze samenstelling worden verschillende netwerken met elkaar verbonden. Er wordt gestreefd naar continuïteit en een actief forum.

De effectiviteit van het Opdrachtgeversforum is afhankelijk van de inzet van de stuurgroepleden. Persoonlijk commitment is een voorwaarde voor succes. Ieder lid voelt zich aangetrokken tot vernieuwend opdrachtgeverschap en draagt dat binnen de eigen organisatie en daarbuiten uit. De stuurgroep komt vijf keer per jaar bijeen rondom verschillende relevante thema’s.

De voorzitter van de stuurgroep wordt gekozen uit de leden van de stuurgroep op basis van een besluit bij meerderheid van stemmen. Vanaf januari 2023 is Lindy Molenkamp (provincie Noord-Holland) voorzitter. Zij wordt bijgestaan door een secretaris (Hanneke Veldhuis) en de adviseur (Marleen Hermans), de hoogleraar van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw. De adviseur en de secretaris zijn toegevoegd aan de stuurgroep.