Bijeenkomsten

Bijeenkomsten Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Het Opdrachtgeversforum hecht veel belang aan discussie, reflectie en uitwisseling van informatie en kennis. Hier worden verschillende activiteiten voor georganiseerd. Het meest bekend zijn de Forumcafé’s en het jaarlijkse Diner Pensant. Hier vindt u de verslagen van verschillende bijeenkomsten.