Opdrachtgeven gaat niet over contracteren maar over organiseren

Opdrachtgeven gaat niet over contracteren maar over organiseren

Opdrachtgeven gaat niet over contracteren maar over organiseren

Je kunt niet extern andere contractvormen toepassen, als je niet ook intern je eigen organisatie aanpast op de gewenste nieuwe manier van werken. Zeker bij innovaties en verduurzaming moet je ervoor zorgen dat je de markt in staat stelt te doen wat nodig is. Dat betekent vaak ook een andere werkwijze aan opdrachtgeverskant. Hoe gaan ProRail en Schiphol om met het inregelen van andere rollen en gedrag binnen hun organisaties en hoe geven ze marktpartijen meer ruimte? Marleen Hermans (TU Delft) gaat in gesprek met Mirjam de Boer-Postmus (Schiphol Group) en Ans Rietstra (ProRail) over wat dat vraagt dat van je eigen organisatie en welke gesprekken je aan de voorkant intern moet voeren.

Prof.dr.ir. Marleen Hermans is hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Meer over haar leerstoel is hier te lezen.

Mirjam de Boer-Postmus is directeur Asset Management van Schiphol en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lees hier meer over Mirjam.

Ans Rietstra is COO van ProRail en voorzitter van het Opdrachtgeversforum. Lees hier meer over Ans.