OGF

Circulair Succes Canvas

Het Circulair Succes Canvas helpt architecten om tijdens de acquisitiefase in gesprek te gaan met (potentiële) opdrachtgevers over circulair bouwen. Hiermee kunnen zij opdrachtgevers het nut en de voordelen van circulair bouwen uitleggen.

Uit onderzoek blijkt dat de architect een belangrijke rol vervult bij de totstandkoming van circulaire bouwprojecten. Toch heeft de helft van de architectenbureaus nog nooit een circulair project uitgevoerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat opdrachtgevers er simpelweg niet naar vragen.

Het Circulair Succes Canvas ontsluit kennis en informatie voor architecten en opdrachtgevers over circulair ontwerpen en bouwen. Het Canvas is ontwikkeld door de TU Delft in samenwerking met de BNA en is hier te downloaden.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.