Rob Haans

Rob Haans

Rob Haans

oktober 3, 2017 De Alliantie

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van Aedes en voorzitter eigendomsstichting van de Keukenhof.  Rob werkte hiervoor als bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Key. Eerder was hij directeur bij WPG Uitgevers en de Volkskrant. Rob Haans studeerde bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de Erasmus Universiteit.

De Alliantie heeft als woningcorporatie een volkshuisvestelijke taak met vele facetten. Die taak voeren we uit in een vaak hechte samenwerking met maatschappelijke partners en andere partijen. Daarmee verhogen we het rendement van onze inzet en middelen. In die samenwerking speelt goed opdrachtgeverschap altijd een rol. Die rol is dynamisch, zeker in een sterk veranderende samenleving. Bezinning hierop vind ik noodzakelijk. Taken en verantwoordelijkheden kunnen anders worden ingevuld. Zo werken wij voor het onderhoud van onze woningen, in samenspraak met een aantal geselecteerde partijen, verschillende vormen van ketensamenwerking uit om processen te versnellen, de kwaliteit te borgen en de kosten te reduceren.

Het Opdrachtgeversforum is voor de Alliantie een uitstekend middel om ervaringen uit te wisselen, kennis te vergroten en inzicht te krijgen in de processen en systemen van koplopers in de bouwwereld. Dit is de reden dat ik mij graag inzet voor dit forum.