OGF

Lindy Molenkamp

Provincie Noord-Holland (Voorzitter)

Lindy Molenkamp is sinds 1 juli 2019 directeur beheer en uitvoering bij de provincie Noord-Holland en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lindy Molenkamp was sinds 2008 bij de Provincie Overijssel verantwoordelijk voor uitvoerings- en beleidseenheden op de gebieden ruimte, infrastructuur en bodemsanering. Eerder werkte zij bij de TU Delft, Arcadis en TNO, en leidde voor het ministerie van VenW een nationaal programma ter vermindering van files. Zij studeerde Verkeerskunde en Economische geografie.

De directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. B&U werkt voortdurend aan veilig verkeer en een bereikbare regio. Innovatie staat hierbij voorop.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.