OGF

Berichten met een Label ‘agenda’

Mini-symposium Opdrachtgeverschap 2.0

De leerstoel publiek opdrachtgeverschap in de bouw ging in 2014 van start met onderzoek naar, en bijdragen aan, de professionaliteit van het vak opdrachtgeverschap. De afgelopen acht jaar zijn er niet alleen veranderingen binnen de leerstoel geweest, ook de (bouw)wereld is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Klimaatverandering, schaarste aan mensen, materialen, ruimte en middelen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende verhoudingen tussen publieke organisaties en markt zorgen de laatste jaren voor grote veranderingen. Wat betekenen deze veranderingen voor de opdrachtgevende rol van publieke organisaties? De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw maakt de balans op. 
Tijdens het symposium laten we u graag de relatie zien tussen het onderzoek van de leerstoel en de praktijk van alle dag.

Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

Bewust Veilig-dag

Op woensdag 30 maart zal de zesde editie van de Bewust Veilig-dag door Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland georganiseerd worden. Op deze dag zijn er binnen bedrijven diverse initiatieven om medewerkers bewust te maken van een veilige en gezonde werkomgeving. Ook verschijnt er in aanloop deze dag online een Bewust Veilig-krant op www.bewustbveilig.com. Verder zullen er Bewust-Veilig-games zijn waar spelers hun kennis, ervaring, inzicht en behendigheid voor moeten inzetten. 

Het doel van deze dag is iedereen aan het einde van de dag gezond en veilig thuis krijgen. Deze dag is daarom ook niet alleen voorbehouden vaan leden van de organiserende brancheorganisatie maar iedereen kan mee doen!

Meer informatie is te vinden op de site van Bewust Veilig.

Bewust Veilig-dag

Koninklijke Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Techniek Nederland en OnderhoudNL hebben de handen ineen geslagen om één dag per jaar extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken. De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Online escape room
De Bewust Veilig-dag wordt georganiseerd voor de werkgevers en werknemers. In verband met corona zal de Bewust Veilig-dag van dit jaar in het teken staan van een online ‘escape room’ om extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken.

Meer informatie is te vinden op de site van Bewust Veilig.

Matchmaking-event circulair ontwerpen gebouwen en infrastructuur

Het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) heeft het kennis- en innovatieprogramma Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur gepubliceerd. Er ontstaan inmiddels verschillende kansen om hier uitvoering aan te geven via onder meer het Groeifonds, de Nationale Wetenschapsagenda en de Nationale Kennis- en Innovatieagenda. De vervolgstap is matches maken tussen ontwerpers, bouwers, toeleveranciers, ontwikkelaars, opdrachtgevers, demontage- en onderhoudsbedrijven en financiers die dit programma gezamenlijk willen uitvoeren. Op vrijdag 16 april organiseert BTIC van 10:00 – 12:30 uur een online matchmaking-event. Je hoort meer over het kennis- en innovatieprogramma, over beschikbare financiële middelen vanuit fondsen en je verkent in twee rondes wat jouw bijdrage kan zijn.

Meer informatie over het event is hier te vinden.

Aanmelden kan hier.

Meer informatie over BTIC is hier te vinden.

Lezing: Towards Energy Efficiency in Dutch Social Housing: Insights on Energy Performance at the Housing Stock Level

Herman van der Bent, promovendus aan de TU Delft, presenteert resultaten van zijn onderzoek naar de effecten van renovatie op het energieverbruik van woningen en de discrepantie tussen gemodelleerd en werkelijk energieverbruik in de Nederlandse sociale woningvoorraad. Met zijn onderzoek wil hij woningcorporaties helpen om de effecten van renovaties op een CO2-neutrale gebouwde omgeving nauwkeuriger te voorspellen.

Meer informatie en aanmelding via deze link.

Webinar Bouwstroom Stedelijk Gebied Eindhoven

Op 30 april organiseren Aedes en de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw (TU Delft) een webinar over de Bouwstroom stedelijk gebied Eindhoven. In Eindhoven worden krachten van verschillende woningcorporaties en gemeenten gebundeld om zo tot een plan voor 200 tot 250  gestandaardiseerde sociale huurwoningen te komen. Hiermee worden betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar gesteld om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Het is voor Nederland een unieke pilot die gaat over de toekomst van de woningbouw. ‘Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen!’, aldus Piet Machielsen, wethouder in de gemeente Oirschot.

Het webinar geeft inzicht in de directe betrokkenen bij deze Bouwstroom en zet u aan het denken over uw kansen voor gezamenlijk opdrachtgeverschap voor bouwstromen. Dit webinar is voor medewerkers van corporaties, gemeentes en andere geïnteresseerden.

Meer informatie een aanmelden kan via deze pagina.

Webinar Waardegericht Opdrachtgeverschap en Inkopen

Op 18 maart is een Interactief Webinar Waardegericht Inkopen georganiseerd door Aedes en  de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de TU Delft. De ambities en borging van publieke waarden in opdrachtgeverschap en inkoop worden onderzocht. Samen met Marleen Hermans en Gerco Rietveld wordt gezocht naar verbindingen tussen verschillende lagen van organisaties.

Marleen Hermans is hoogleraar van de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap aan de TU Delft. Opdrachtgeverschap  gaat over de manier hoe de corporatie de interactie met de markt vormgeeft en uitvoert. Een goede samenwerking is van groot belang in het verbeteren van de prestaties van de bouwsector. Samen met Marleen wordt er gekeken naar de bijdragen die corporaties kunnen leveren aan maatschappelijke waarden. Daarnaast neemt Gerco u mee in zijn gedachtegoed over de transformatie van de inkoop door de organisatie naar een volwaardige functie om maatschappelijke waarde te realiseren.

Het centrale thema van het webinar is duurzaamheid. U krijgt dan ook de mogelijkheid om samen met Marleen en Gerko in gesprek te gaan over duurzame ambities van uw woningcorporatie. Bestuurders, directie, managers, projectleiders nieuwbouw en renovatie, assetmanagers, inkopers en contractmanagers zijn van harte uitgenodigd om deze sessie te volgen.

Op deze pagina kunnen Aedesleden zich aanmelden.

NOVI-conferentie 2021

Op 31 maart vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie plaats. Betrokkenen bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland komen samen om te praten over de koers en stappen die al gezet zijn. Ook is er ruimte om eigen ervaringen met elkaar te delen. 

Het afwisselende programma zal bestaan uit talkshows, webinars en interactieve sessies.

Meer informatie en aanmelden voor het webinar kan via deze pagina.

Webinar Circulair Bouwen: toekomstgericht ontwerpen met optimaal waardebehoud

Tijdens het webinar op 4 februari wordt ingegaan op de kansen en belemmeringen van circulair opdrachtgeverschap en leer je onder andere hoe een buyer group van 8 Brabantse ‘Lentecorporaties’ hiermee aan de slag gaat. Er wordt besproken hoe je gebouwen toekomstgericht ontwerpt en er is ruimte voor vragen hoe jij vers perspectief en inspiratie om circulariteit concreter in je projecten kan toepassen.

Op deze pagina lees je meer over het programma en kan je je inschrijven.

Symposium: The architect’s roles in the Circular Economy and Circular Society

Circulair bouwen is nog volop in ontwikkeling en er zijn veel vragen over de potenties en beperkingen van de circulaire economie en onderwerpen die hierbij behoren. Ook architecten worden betrokken bij deze ontwikkelingen. Wat is de rol van architecten in circulaire opdrachten en wat wordt van hen verwacht? Deze vragen en velen meer zullen beantwoord worden in het online symposium ‘The architect’s roles in the Circular Economy and Circular Society’, georganiseerd door  het NWO onderzoeksproject in samenwerking met de Circular Built Environment Hub van de Bouwkunde faculteit aan de TU Delft.

Voor meer informatie en het volgen van de livestream kunt u deze website bekijken. 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.