OGF

Berichten met een Label ‘veiligheid’

kennisportaal constructieve veiligheid

Voorlichtingsdagen Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Eind juni is het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd. Dit is het resultaat van een initiatief van 18 partijen, die een vervolg wilden geven op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008. Het Kennisportaal is zeer relevant, mede in het licht van de uitkomsten van het onderzoek van de OVV naar het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage in Eindhoven en de reacties daarop.
Deze en komende week worden verspreid over het land 4 voorlichtingsmiddagen georganiseerd over het Kennisportaal:

  • 26 november 14.00 uur, RoyalHaskoningDHV Eindhoven
  • 27 november 14.00 uur, Gemeentehuis Almere
  • 29 november 14.00 uur, ProRail Zwolle
  • 5 december 13.00 uur, Rijksvastgoedbedrijf Den Haag

Deelname is gratis en inschrijven kan via deze link of door een mail te sturen met uw naam en locatie naar info@kpcv.nl.

Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Op woensdag 27 juni wordt op feestelijke wijze het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd. Dit initiatief heeft als doel om bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor betrokken in het bouwproces. Het Kennisportaal borduurt voort op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008, maar heeft deze informatie gemoderniseerd en speelt daarnaast in op hedendaagse ontwikkelingen in de bouwsector.

De lancering vindt plaats bij Movares in Utrecht. Aanmelden is mogelijk via de site van Bouwen met Staal.

Bewust Veilig

Veiligheidsdag Bewust Veilig

Veilig en gezond werken in de bouw- en installatiebranche heeft topprioriteit! Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Hiervoor draagt de werkgever de verantwoordelijkheid.

Maar die verantwoordelijkheid is niet alleen van de werkgever: veiligheid moet geborgd zijn in de hele (lange) keten die onze branches tegenwoordig kennen.
Ook u als opdrachtgever bent onderdeel van die keten. En het is vaker gesteld: hoe eerder in het bouwproces de juiste aandacht aan veiligheid en gezondheid wordt gegeven, hoe beter en meer effectief dit ‘doorwerkt’ in het verdere verloop van het bouw- en installatieproces.

Dit jaar – op vrijdag 16 maart 2018 – organiseren Bouwend Nederland en UNETO-VNI, samen met de Aannemersfederatie Nederland en andere stakeholders, voor de tweede maal de jaarlijkse veiligheidsdag Bewust Veilig in samenwerking met de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Tijdens de eerste editie op 17 maart 2017 werd op meer dan 2.000 verschillende werklocaties van 150 bouw-/infra- en installatiebedrijven stilgestaan bij veiligheid(heidsbewustzijn) op de werkvloer. In totaal deden zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en overige ketenpartners mee.

Dit is uw kans om ook deel te nemen aan de veiligheidsdag Bewust Veilig en daardoor een actieve bijdrage te leveren aan verhoging van het veiligheidsbewustzijn binnen de branches.

U kunt uw deelname aan Bewust Veilig bevestigen op de website www.bewustveilig.com.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.