OGF

Auteur Archief

Kantoren NS voorzien van energielabel C

NS streeft als eigenaar, van zo’n ruim dertigtal kantoren en 137 gebouwen, zo duurzaam mogelijk te maken. Sinds 1 januari 2023 zijn dan ook alle verhuurde kantoren van NS minimaal voorzien van energielabel C. Hiermee voldoet NS aan de wettelijke verplichting voor kantoren die geldt per 1 januari 2023.

Bij de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen die de afgelopen jaren gedaan moesten worden, was de ambitie direct de sprong naar energielabel A te maken waar dit technisch en economisch haalbaar was.

Van C naar A
Bij start in 2020 van het verduurzamen van de kantorenportefeuille was 44% van de kantoren in het bezit van minimaal label C oplopend naar A. De komende jaren gaat NS verdere stappen zetten om kantoren en gebouwen nog verder te verduurzamen. Hiermee neemt NS een eerste belangrijke stap richting ‘Paris proof’ vastgoed wat de ambitie zal zijn voor 2050.

Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed NS: “NS bereid zich voor op de energietransitie van haar vastgoedportefeuille. Wij hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van ons vastgoed inclusief de stations. Ondertussen hebben we ervaring opgedaan met het verduurzamen van onze kantoorpanden. Daarmee zijn we klaar voor de volgende stap van verduurzaming. Wij hebben geanticipeerd op de regelgeving en leveren daarmee een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van Nederland.

Aangezien we bij onze huurders zo min mogelijk overlast willen veroorzaken zorgen we bij een verbouwing er meteen voor dat alles voldoet aan label A. De laatste verbouwingen in Amersfoort, Loppersum en Utrecht zijn gestart. Een deel van de verbouwingen loopt nog door en worden medio 2023 opgeleverd.

Riet Schroven

Riet Schroven is sinds 1 september 2020 directeur Projecten bij ProRail B.V. Daarvoor was Riet hoofd Operatie Onderhoud & Services bij NS en werkte ze onder meer als vicepresident Construction and Maintenance bij VodafoneZiggo. Daar zette zij succesvol een fusie neer tussen verschillende bedrijven en stuurde ze de infrastructuurprojecten aan.

 

ProRail Projecten ontwikkelt en realiseert toonaangevend het spoorsysteem van de toekomst. Dit houdt in dat er jaarlijks een groot aantal projecten wordt uitgevoerd, vernieuwingen en verbetering aan het spoor en aan de stations wordt gerealiseerd. Dit doet ProRail zoveel mogelijk binnen tijd, scope, geld en met oog voor omgeving. Naast het realiseren van projecten, draagt ProRail Projecten zorg voor het beheer van alle, circa 400 stations, van Nederland. Zo dragen we bij aan de mobiliteit van Nederland en aan de missie van ProRail. Dit soort uitdagingen zijn complex en realiseer je nooit alleen, het Opdrachtgeversforum is een van de plekken die we graag gebruiken als een gelegenheid om met andere opdrachtgevers in de bouw van gedachten te wisselen.

Veiligheid in de Bouw

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meerdere incidenten in de bouw onderzocht en diverse constateringen gedaan. Naar aanleiding daarvan bracht het OVV in 2018 het advies uit aan de ontwerp-, bouw- en technieksector om de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren. Als antwoord daarop hebben Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNConstructeurs en Koninklijke NLingenieurs het programma Veiligheid in de Bouw opgezet. Samen willen zij ervoor zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden.

De afgelopen jaren zijn er verbetervoorstellen uitgewerkt voor de thema’s Regie op veiligheid, Borgen van constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Bij de totstandkoming ervan is een brede vertegenwoordiging van de sector geconsulteerd en is draagvlak voor de voorstellen verkregen. In o.a. 11 leerprojecten zijn deze voorstellen actief toegepast, gemonitord en geëvalueerd. De ervaringen en resultaten die worden opgedaan in de leerprojecten worden gedeeld met de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Ga naar www.veiligheidindebouw.nu voor meer informatie over het programma en de resultaten.

Conferentie Veiligheid in de Bouw

Op woensdagmiddag 25 januari vindt de Conferentie Veiligheid in de Bouw plaats. Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs presenteren dan hun resultaten van het programma Veiligheid in de Bouw om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik van bouwwerken te vergroten. Ben jij deskundige op het gebied van veiligheid in de bouw? Mail dan naar info@veiligheidindebouw.nu om een uitnodiging te ontvangen.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.