OGF

Berichten met een Label ‘Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap’

Mini symposium circulair bouwproces

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap en het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseren een mini symposium circulair bouwen op donderdag 3 oktober. Deze middag gaan onderzoekers, studenten en opdrachtgevers in gesprek over het circulaire bouwproces en komen veel praktijkvoorbeelden voorbij. Hans Wamelink, hoogleraar Construction Management and Entrepreneurship, zal deze middag facilitator zijn.

Het programma is als volgt:

  • 14:00 Inloop
  • 14:30 Opening Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw)
  • 14:35 Presentatie Jelle Burger: Maar hoe dan? Een evaluatie van circulaire projecten bij publieke opdrachtgevers.
  • 15:00 Infra as a service: Denise Huizing.
  • 15:30 Het circulaire proces: Nesaneth van Slobbe (master student) presenteert de stand van haar onderzoek “How can a managementtool facilitate collaboration between stakeholders concerned with the transition to circular urban area development”.
  • 15:45 Anne van Stijn (PhD kandidaat) vertelt u over haar onderzoek naar businessmodellen en de ontwikkeling van circulaire renovatieprocessen.
  • 16:15 Afsluiting door Pim de Wit (Havenbedrijf Rotterdam)
  • 16:30 Borrel

Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u hier.

samenvatting gemeenteonderzoek

Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

Vanuit de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft is een gemeenteonderzoek uitgevoerd over de inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties. Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de G4 – de vier grootste Nederlandse gemeenten –, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Opdrachtgeversforum in de bouw. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Jan Veuger, lector (maatschappelijk) vastgoed Hanzehogeschool Groningen, en Jack Amesz van de Gemeente Den Haag.

De samenvatting van het onderzoek is hier te downloaden.

Collegetour Vernieuwend Opdrachtgeverschap

20 september 2018 15:00-17:00 uur
Ymere, zaal Hogewey, Jollemanhof 21, 1019 GW A’dam
Sprekers: Prof.Dr.Ir. Marleen Hermans (TU Delft), Bas Kalshoven (Ymere) en Dory Louwerens (Ymere)

Marleen Hermans spreekt tijdens haar Aedes-college op 20 september over vernieuwend opdrachtgeverschap en de mate waarin corporaties op dit moment het opdrachtgeverschap taakvolwassen hebben ingericht. Marleen is hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap publiceerde recent de Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap. De handreiking is hier te downloaden.

Vanuit Ymere zullen twee sprekers aanwezig zijn. Dory Louwerens zal het evenement openen. Vervolgens zal Bas Kalshoven vertellen hoe Ymere zich opstelt als professioneel opdrachtgever en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken. Tenslotte zal er een debat plaatsvinden onder leiding van Bas en Marleen waarin de opgave van de energietransitie en de wijze waarop corporaties deze opgave als professioneel opdrachtgever aan zouden kunnen pakken centraal staat.

De collegetour richt zich op managers van vastgoed, directie van vastgoed, bestuurders en inkopers (van corporaties). Aanmelden kan via deze link.

Interview Marleen Hermans over het belang van de uitvraag

Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, vertelt in een interview met het BouwRegieNetwerk over het belang van een goede uitvraag binnen bouw- en infraprojecten. Een goede uitvraag is belangrijk, omdat deze het begin vormt van een vruchtbare samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Echter, de uitvraag is een lastig moment in het project, voor beide partijen. Voor opdrachtnemers is het niet altijd volledig duidelijk wat de opdrachtgever bedoelt. Voor opdrachtgevers is het lastig om ervoor te zorgen dat opdrachtnemers zo transparant mogelijk hun plannen kenbaar maken.

In het interview worden deze vraagstukken van beide kanten besproken, en worden de ideale condities voor samenwerking vanaf de uitvraag toegelicht.

Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap

Eerder dit jaar heeft de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi-)publieke opdrachtgevers gepubliceerd. Deze handreiking is in opdracht van Aedes gemaakt en gaat in op de professionaliteit van de opdrachtgevende rol van corporaties. Niet alleen de huidige staat van professionaliteit is onderzocht, maar ook hoe deze vergroot kan worden.

Aedes is met Hanneke Veldhuis van het Opdrachtgeversforum in de bouw in gesprek gegaan om te ontdekken waarom professioneel opdrachtgeverschap zo belangrijk is. In het interview wordt ingegaan op huidige uitdagingen voor corporaties, wanneer er sprake is van professioneel opdrachtgeverschap en hoe ver we daadwerkelijk zijn.

Op onze website is de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap te vinden, evenals andere publicaties van de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw.

Project Doen

Project DOEN en Publiek Opdrachtgeverschap

In Project DOEN, wat in het voorjaar van 2013 is gelanceerd door het Opdrachtgeversforum in de bouw, wordt voortdurend geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. 

Dit wordt gedaan door te leren in de praktijk, namelijk via het project Nijkerkerbrug. Deze casus wordt gebruikt om een nieuwe manier van samenwerken uit te proberen. In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug er weer voor 25 tot 30 jaar meegaan. Door praktijkervaring wordt direct duidelijk wat werkt en wat niet werkt. De twee onderdelen van Project DOEN, het leren én het renoveren van de Nijkerkerbrug, zijn even belangrijk.

Astrid Potemans is op dit moment een aantal weken in de bouwkeet bij de Nijkerkerbrug. Zij startte in september vorig jaar met haar promotieonderzoek bij de leerstoel ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de TU Delft, met de focus op implementatie van de Marktvisie bij publieke en semipublieke opdrachtgevers. In dit artikel vertellen Astrid en een student Civiele Techniek over hun ervaringen bij Project DOEN en waarom het zo interessant is voor hun afstudeer- en promotieonderzoek. De kracht van samenwerking, het samenbrengen van verschillende werelden en het feit dat iedereen bij Project DOEN leert, komen naar voren als waardevolle aspecten.

Ondertekening contract LPO

TU Delft onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij de realisatie van infrastructurele projecten van de waterschappen. Op donderdag 22 maart is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de faculteit, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het onderzoek staat onder leiding van dr. ir. Marleen Hermans, en het doel is om mechanismen die passen bij de waterschappen te beschrijven. Deze mechanismen kunnen bijdragen aan een verbeterde, effectievere en efficiëntere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het persbericht van de TU Delft vindt u hier.

 

Foto © Robert van Nimwegen

Mag het iets meer zijn?

‘Mag het iets meer zijn?’

Deze intreerede van prof. dr. ir. Marleen Hermans is op 14 november 2014 in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

De intreerede is hier te vinden in het Engels en in het Nederlands.

Presentatie handreiking professioneel opdrachtgeverschap

De professionaliteit van opdrachtgeverschap van corporaties is volop onderwerp van gesprek. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap ontwikkelde in de afgelopen jaren een maturity model waarmee publieke en semi-publieke organisaties, zoals corporaties, intern het gesprek kunnen voeren over de stand van professionaliteit van hun organisatie. Verschillende corporaties hebben inmiddels het maturity model in een workshop toegepast. Dat levert mooie inzichten op over de belangrijkste ontwikkelpunten van corporaties in de praktijk. De bevindingen tot nu toe en het maturity model zelf, vormen het onderwerp van een handreiking die door de leerstoel wordt geschreven. Deze zal op 18 januari 2018 worden gepresenteerd door Marleen Hermans, verantwoordelijk hoogleraar van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap. 

De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Aedes-collegetour Vernieuwend Opdrachtgeverschap van 13:30-15:30 bij woningcorporatie Ymere te Amsterdam. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden is hier te vinden.  

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.