Categories for Geen categorie

Diner Pensant 2023

juni 28, 2023 2:57 pm Gepubliceerd door

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is benieuwd of programmatisch werken dé oplossing is voor het behalen van uw doelen. Hierover gaan we in gesprek tijdens het Diner Pensant op woensdag 1 november. Bij veel publieke opdrachtgevers ligt de focus de komende jaren op het onderhouden, renoveren, verduurzamen of vervangen van bestaande assets. Bij deze opgave spelen maatschappelijke ambities een steeds grotere rol. En daarbovenop de impact van schaarste: weinig mensen, weinig ruimte, weinig materialen en meestal ook weinig geld. Kortom: een complexe opgave met ‘wicked problems’.…

Diner Pensant 2019 – Transities / Transformaties

oktober 19, 2020 1:01 pm Gepubliceerd door

Vlakbij de binnenstad van Den Haag wordt de Binckhorst, het gebied van oude en nieuwe industrie, creatieve ondernemers en stadspioniers,  getransformeerd tot een moderne, creatieve en innovatieve stadswijk voor werken, wonen en recreëren.  Het is een gebied waar veel publieke opdrachtgevers een relatie mee hebben en samenwerken. Op woensdag 30 oktober had de gemeente Den Haag de eer om gastheer van het jaarlijkse Diner Pensant te zijn. Ilma Merx heette alle opdrachtgevers welkom in haar Den Haag, waar op datzelfde moment de opdrachtnemers het Malieveld bezetten.…

Professioneel opdrachtgeverschap

Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi)publieke opdrachtgevers

januari 19, 2018 12:57 pm Gepubliceerd door

Deze handreiking gaat in op professioneel opdrachtgeverschap, de inhoudelijke resultaten van het onderzoek naar de toepassing van het maturity model en doet aanbevelingen voor corporaties. Ook voor andere organisaties in het (semi)publieke domein is de publicatie bruikbaar, omdat daar vergelijkbare ontwikkelingen zichtbaar zijn. De handreiking is hier te downloaden.