OGF

Diner Pensant 2019

Diner Pensant: Transities / Transformaties

Vlakbij de binnenstad van Den Haag wordt de Binckhorst, het gebied van oude en nieuwe industrie, creatieve ondernemers en stadspioniers,  getransformeerd tot een moderne, creatieve en innovatieve stadswijk voor werken, wonen en recreëren.  Het is een gebied waar veel publieke opdrachtgevers een relatie mee hebben en samenwerken.

Op woensdag 30 oktober had de gemeente Den Haag de eer om gastheer van het jaarlijkse Diner Pensant te zijn. Ilma Merx heette alle opdrachtgevers welkom in haar Den Haag, waar op datzelfde moment de opdrachtnemers het Malieveld bezetten. Na een stadssafari door de Binckhorst kwamen we terug bij Binck Rooftop om ‘aan tafel’ te discussiëren over de rol van publieke opdrachtgevers bij de veelheid aan maatschappelijke opgaven die spelen bij gebiedsontwikkelingen zoals die van de Binckhorst. Belangrijke landelijke transities als verduurzaming, circulariteit en nieuwe energie, verstedelijking en mobiliteit, klimaatadaptatie en water spelen een grote rol. Maar ook moet deze stedelijke transformatie bijdragen aan lokale vraagstukken als voldoende woningvoorraad, werkgelegenheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Hoe kunnen deze ontwikkelingen elkaar versterken in plaats van in de weg zitten?  En welke rol kunnen wij als publieke opdrachtgevers daarbij spelen?

Een verslag van deze dag kunt u hier downloaden.
De introductie van Eveline Kokx is hier te vinden, haar presentatie over de pilot nieuwe omgevingswet en het omgevingsplan hier.
De folder van de Bincksafari kunt u hier downloaden.

Beeldverslag Diner Pensant 2019

 

Diner Pensant 2018

Diner Pensant: Verjongen – Vernieuwen – Verduurzamen

De periode is aangebroken dat het einde van de levensduur van vele kunst- en bouwwerken nadert. Bijna alle 40 tot 50 jaar oude objecten moeten de komende jaren worden verjongd, vernieuwd en verduurzaamd. De complexiteit en omvang van deze opgave vraagt om proces- en productinnovaties op korte termijn. Op woensdag 31 oktober had Rijkswaterstaat de eer om gastheer van het jaarlijks Diner Pensant te zijn. In het inspirerende Madurodam is er een middag en avond besteed aan dit thema en de rol van de opdrachtgever hierin.

Madurodam is sinds de opening in 1952 meer dan een themapark: Madurodam inspireert de wereld met het beste van Nederland. Op deze bijzondere locatie werd tijdens een denktocht uitleg gegeven bij acht projecten die gerenoveerd of vervangen worden of waarbij duurzaamheid een rol speelt. De burgemeester van Madurodam vertelde dat Madurodam het goede voorbeeld geeft: verjongen is altijd nodig om een aantrekkelijk park te blijven en Madurodam is met enkel elektrische vervoersmiddelen, zonnepanelen en windmolens de duurzaamste gemeente van Nederland.

Aan het eind van de middag is het tijd voor actie.  Voor één middag treedt Michèle Blom, directeur-generaalRijkswaterstaat, weer in haar oude rol als DG Straffen en Beschermen en sluit zij de 120 gasten op in de escape room. Hier geldt maar één regel: samenwerken, creativiteit en innovatie zijn de sleutels naar succes! 

Een bijzonder (beeld)verslag van deze dag kunt u hier downloaden,

Beeldverslag Diner Pensant 2018

 

Diner Pensant 2016

In de namiddag van donderdag 12 oktober opent Floor Felten van de Schiphol Group het jaarlijkse Diner Pensant van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Die dag verbindt Schiphol ongeveer honderd bestuurders van (semi)publieke opdrachtgevers in de bouw- en infrasector. In het nieuwe Hilton hotel op Schiphol komen de opdrachtgevers bij elkaar voor een inspirerend programma met als thema ‘de toekomst van…’.

Diverse sprekers gaven een masterclass rond dit thema, de presentaties kunt u hieronder downloaden. Ook dit jaar werd het Diner Pensant actief afgesloten door de JongeHonden.

De presentaties kunt u hieronder downloaden:

Beeldverslag Diner Pensant 2016

 

Diner Pensant 2015

Diner Pensant 2015: ‘Inspiratie uit andere sectoren’

Woensdag 28 oktober was NS Stations gastheer van het jaarlijkse Diner Pensant van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Ruim 80 bestuurders van publieke opdrachtgevers in de bouw kwamen in het Informatiecentrum Noord/Zuidlijn bij elkaar voor inspiratie op het gebied van professioneel opdrachtgeverschap. Het prikkelende programma bevatte rondleidingen in en rond Amsterdam Centraal Station. De catering werd verzorgd door Jamie Oliver’s Fifteen.

Diverse spreker gaven een masterclass rondom het thema Inspiratie uit andere sectoren. De Jonge Honden verzorgden een frisse afsluiting met duivelse dilemma’s uit de masterclasses. De presentaties kunt u hieronder downloaden:

Beeldverslag Diner Pensant 2015

 

Diner Pensant 2017

Het Opdrachtgeversforum in de Bouw daagt u uit: Dare to be circulair!
De ambities van de bouwagenda, het akkoord van Parijs en de veranderende (bouw)wereld vragen om lef bij opdrachtgevers. Lef om te veranderen, te innoveren en de samenwerking te zoeken in niet voor de hand liggende coalities. Om in 2050 volledig circulair te bouwen kunnen we niet wachten tot de wereld is veranderd; we moeten beginnen deze zelf, als opdrachtgevers, te veranderen.

Gastheer Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen heeft ons tijdens het jaarlijkse Diner Pensant, dat dit jaar op 4 oktober plaats vond in het voormalige hoofdkantoor van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij op Heijplaat, een spannend en prikkelend programma van excursies en masterclasses aangeboden. Onder het genot van een hapje en een drankje dachten we samen na over onze bijdrage aan een duurzamer gebouwde omgeving.

Een verslag van deze dag, met daarin links naar diverse presentaties, is hier te downloaden.

Beeldverslag Diner Pensant 2017

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.